BYRON GROUP CZ  rybářské potřeby   potřeby pro rybaření 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Nákupní řád

1. Registrace zákazníka a postup objednání zboží

 

1.1. Před nákupem zboží je možné se zaregistrovat. Registrací nebo vyplněním odesílacích dispozic při objednání zboží předává zákazník provozovateli obchodu (prodejci) některé osobní informace. Více o jejich ochraně najdete v odstavci Ochrana osobních dat.

1.2. Zákazník může přidávat zboží do virtuálního košíku tím, že klepne na název zboží zobrazený v katalogu. Před uložením zboží do košíku má zákazník možnost změnit množství, případně uložení do košíku zrušit.

1.3. Se zbožím již uloženým v košíku může zákazník ještě před objednáním libovolně manipulovat (přidávat, odebírat, příp. vyprázdnit celý košík)

1.4. Je-li zákazník spokojen s obsahem košíku, odešle objednávku klepnutím na tlačítko Objednat. Takto odeslaná objednávka je považována za závaznou a prodejce má zaroveň za to, že se zákazník dopředu seznámil s těmito pravidly (odkaz na ně je zobrazen na každé stránce) a souhlasí s nimi.

2. Průběh vyřízení objednávky

2.1. O průběh vyřízení objednávky bude zákazník informován.

2.2. Každá objednávka prochází třemi fázemi:

2.2.1. Okamžikem, kdy zákazník na stránkách obchodu potvrdí objednávku, je tato objednávka označena jako Odeslaná. Ve stejném okamžiku je zákazníkovi odeslán informativní e-mail s informacemi o odeslané objednávce. Jeho kopii obdrží též prodejce.

2.2.2. Odeslaná objednávka je poté označena jako Přijatá a to v okamžiku, kdy prodejce zaregistruje příchod objednávky a začne se zabývat jejím vyřízením.

2.2.3. Není-li možné objednávku bezezbytku vyřídit (např. proto, že některé zboží z objednávky není skladem), kontaktuje prodejce zákazníka a domluví s ním další průběh objednávky, nebo její případné zrušení.

2.2.4. Objednávka zboží, které není na skladě, bude přesunuta do objednávek Odložených. Tato objednávka bude vyřízena v okamžiku dodání zboží na sklad. Prodejce kontaktuje zákazníka a domluví s ním další průběh objednávky, nebo její případné zrušení.

2.2.5. Objednávka, která byla předána přepravní službě k doručení zákazníkovi je označena jako Vyřízená.

2.2.5. Objednávka, kterou nebylo možné z nějakého důvodu vyřídit je označena jako Zrušená.

3. Zaplacení a doručení zboží

3.1. V současné době je možné zasílat (a zaplatit) zboží pouze dobírkou prostřednictvím České pošty. K ceně objednávky se připočítává poštovné.

3.2. Poštovné :  nově = 160,- Kč

Při nákupu nad 5000,- množstevní sleva 5%

Při nákupu nad 3000,- poštovné zdarma

Balné je 0,- Kč.

Při objednání prutů, jejichž skladová délka je větší než 170cm, si Česká pošta s.p. účtuje příplatek za objemné a neskladné zásilky( viz.www.cpost.cz)

3.4. Při objednávce nad 3000,- Kč je poštovné zdarma.

4. Zboží na Slovenskou republiku nezasíláme.

5. Zrušení objednávky (odstoupení od spotřebitelské smlouvy)

5.1. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

5.2. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro vrácení zboží, řiďte se, prosím, níže uvedenými podmínkami. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

5.2.1. Odešlete nám zprávu (např. e-mailem) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ....", připojte aktuální datum a podpis.

5.2.2. Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.

5.2.3. Při splnění těchto podmínek vám peníze za zboží zašleme složenkou.

5.2.4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

6.1. Zboží objednané zákazníkem není na skladě a zákazník odmítl náhradní nabídku.

6.2. Odstoupení od objednávky v den, kdy byla uskutečněna - zákazník je o důvodech informován e-mailem

7. Reklamace

7.1. Ačkoliv je veškeré objednané zboží před odesláním konktrolováno, může se stát, že zásilka dojde poškozená, nebo se časem objeví nějaká závada. Nastane-li tato situace, učiňte, prosím, následující kroky:

7.2.1. Zboží zabalte spolu s originálním záručním listem a co nejpodrobnějším popisem závady (usnadníte tak servisnímu technikovi hledání závady).  Podrobné informace jak posílat zboží na reklamaci nebo na opravu najdete nawww.byron.cz

7.2.2. Nezapomeňte zásilku čitelně označit zpáteční adresou.

7.2.3. Zásilku odešlete na adresu našeho velkoskladu (viz. www.byron.cz).

7.2.4. Stejně postupujte i v případě pozáruční opravy.

8. Ochrana osobních dat

8.1. Nakupování v internetovém obchodě je umožněno pouze registrovaným zákazníkům (viz. Registrace zákazníka a postup objednání zboží).

8.2. Údaje předávané zákazníkem jsou uloženy v databázi a slouží pro účely jednoznačné identifikace zákazníka, komunikace se zákazníkem a pro zasílání zboží.

8.3. Provozovatel se zavazuje, že nepředá tyto údaje žádné třetí osobě a v rámci svých možností zabrání úniku těchto informací.

8.4. Zákazník vytvořením účtu s uložením těchto informací souhlasí.

9. Provozovatel obchodu

9.1. Stránky a obchod provozuje firma Byron Group CZ s.r.o., Hudcova78b, 612 00 Brno, IČO: 26955407, DIČ:CZ26955407

9.2. Firma Byron Group CZ s.r.o. je zapsána u OR KS v Brně, odd.C, vložka 47875

.


ZDA0M2RlN